FYSIO TEAM VOORBURG, samen voor de beste zorg!

 

Zonder verwijzing:

Uw fysiotherapeut voortaan rechtstreeks toegankelijk

 

 

Wat betekent dat voor u?

Vanaf 1 januari 2006 kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut!

Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Het hoeft echter niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht, zodat u ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel.

 

- De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

- De fysiotherapeut zal de huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

 

Hoe maakt u gebruik van de rechtstreekse toegankelijkheid?

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze een zogenaamde “screening” uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo nee, dan zal hij u bijvoorbeeld doorverwijzen naar uw huisarts. Zo ja, dan kan de behandeling in overleg met u gestart worden. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe eerder u behandeld kunt worden, des te sneller u herstelt.

Check voor alle zekerheid uw zorgverzekering!

Aan de screening zijn kosten verbonden, informeer voor alle zekerheid even bij uw zorgverzekeraar hoe deze en de vervolgbehandelingen worden vergoed.

 

De registerfysiotherapeut: een zeker gevoel!

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van taken en verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie te bewaken en verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en verplichte bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie (CKR). Dan pas mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut* noemen.

Uw lichaam verdient de beste behandeling!

 

*voor lijst CKR geregistreerde fysiotherapeuten kijk op http://www.defysiotherapeut.com

 

 

 

 

 

 

FYSIO TEAM VOORBURG | info@fysioteamvoorburg.nl | 070-386 61 18 | 070-387 05 77