FYSIO TEAM VOORBURG, samen voor de beste zorg!

Vergoeding door de verzekering

 

 

Helaas hebben wij voor het komende jaar moeten besluiten met een aantal verzekeraars géén overeenkomst af te sluiten. Het betreft de volgende verzekeraars: ASR/Ditzo/de Amersfoortse en Eno.
 
De zorgverzekeraar vergoedt in het algemeen de fysiotherapeutische behandeling via de aanvullende verzekering. De omvang van de vergoeding verschilt echter per verzekeraar en per polis; u dient uw eigen polisvoorwaarden hierover te raadplegen.
 
U krijgt een rekening thuis als u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent, als uw jaarlijkse declaratiebudget reeds verbruikt is of wanneer wij geen contract met uw verzekeringsmaatschappij hebben afgesloten.
 
Uw verzekering vergoedt niet meer dan 1 fysiotherapiebehandeling per dag. Houd hiermee rekening als u ook bij een andere fysiotherapeut onder behandeling bent.
 
Ongeacht uw verzekeringsvorm blijft u altijd zelf aansprakelijk voor alle kosten gemaakt voor behandelingen en voor correspondentie van en naar uw verwijzer en/of uw verzekerings-maatschappij.
 
Alleen aandoeningen die op de lijst van chronische indicaties vermeld zijn kunnen via de basisverzekering worden vergoed; de diagnose op de verwijzing (door een huisarts of specialist) beschreven is bepalend hierin. Het toevoegen van het woord chronisch heeft hierop geen enkele invloed.
 
Vanaf 1 januari 2012 moeten de eerste 20 behandelingen bij een nieuwe chronische indicatie worden gedeclareerd via de aanvullende verzekering (indien u deze heeft afgesloten) of zijn deze kosten voor uw eigen rekening.
 
De declaratie van behandelingen voor urine-incontinentie door een geregistreerd bekkenfysiotherapeut verloopt sinds 1 januari 2011 via de basisverzekering (9x); vervolgens kan (indien noodzakelijk) de behandeling via declaratie in de aanvullende verzekering worden voortgezet (indien u deze heeft afgesloten) of zijn deze kosten voor uw eigen rekening.
 
Bij vergoeding via de basis verzekering is de regelgeving rond de eigen bijdrage van toepassing. 

 

FYSIO TEAM VOORBURG | info@fysioteamvoorburg.nl | 070-386 61 18 | 070-387 05 77