FYSIO TEAM VOORBURG, samen voor de beste zorg!

 

Tarieven 2021

 

Wij hebben ook in 2021 een overeenkomst met alle verzekeringsmaatschappijen: Zilveren Kruis, VGZ, CZ, Delta Lloyd, Ohra, Menzis, FBTO, Zorg & Zekerheid, De Friesland, DSW, Stad Rotterdam, etc.

Indien u aanvullend verzekerd bent wordt er vergoed conform uw polisvoorwaarden. 

Wanneer wij niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven: 

 

 

  Tarieven 2021 [1]             
NOTA CODE PRESTATIE           TARIEF  
1000 zitting fysiotherapie       38,00

 

1200 ziiting manuele therapie     55,35  
1500 zitting oedeem fysiotherapie     55,35  
1600 zitting (kinder)bekkenfysiotherapie     55,35  
1750 zitting psychosomatische fysiotherapie 55,35  
1850 screening          20,05  
1864 screening + intake en onderzoek    58,05  
1870 intake en onderzoek na verwijzing   58,05  
                   
1700 lange zitting         59,90  
1400 éénmalig fysiotherapeutisch onderzoek 66,85  
1920 telefonische zitting       19,00  
1960 niet nagekomen afspraak       28,65 [2]
                   
1900 eenvoudige, korte rapporten (incl. BTW) 68,70  
1901 gecompliceerde, tijdrovende rapporten  115,85  
                                                                                      
+ bezoek aan huis       17,30 
+ bezoek in inrichting       8,70 
+ tarief toeslag buiten reguliere werktijd 17,30  
                   
  gebruik oefenruimte (zelfstandig trainen)  6,05 [3]

 

Alle tarieven zijn inclusief administratiekosten.

[1] Deze praktijktarieven worden in rekening gebracht, indien wij de behandeling niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar; dat vindt plaats indien u niet aanvullende verzekerd bent, of indien u geen recht meer heeft op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering (overschrijding max. aantal behandelingen of max. budget).

[2] Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur vóór aanvang van de behandeling) zijn we genoodzaakt dit tarief bij u in rekening te brengen (deze rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar); dit geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverzekeraars.

[3] Betaling vooraf.

Indien wij dat nodig achten, behouden wij het recht om contant met U af te willen rekenen.

 

FYSIO TEAM VOORBURG | info@fysioteamvoorburg.nl | 070-386 61 18 | 070-387 05 77