FYSIO TEAM VOORBURG, samen voor de beste zorg!

 

Tarieven 2019

 

Wij hebben ook in 2019 een overeenkomst met alle verzekeringsmaatschappijen: Zilveren Kruis, VGZ, CZ, Delta Lloyd, Ohra, Menzis, FBTO, Zorg & Zekerheid, De Friesland, DSW, Stad Rotterdam, etc.

Indien u aanvullend verzekerd bent wordt er vergoed conform uw polisvoorwaarden. 

Wanneer wij niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven: 

 

 

  Tarieven 2019 [1]             
NOTA CODE PRESTATIE           TARIEF  
1000 zitting fysiotherapie       35,75  
1600 zitting bekkenfysiotherapie     52,10  
1200 zitting manuele therapie     52,10  
1750 zitting psychosomatische fysiotherapie 52,10  
1850 screening          18,85  
1864 screening + intake en onderzoek    54,60  
1870 intake en onderzoek na verwijzing   54,60  
                   
1700 lange zitting         56,40  
1400 éénmalig fysiotherapeutisch onderzoek 62,90  
1920 telefonische zitting       17,90  
1960 niet nagekomen afspraak       26,95 [2]
                   
1900 eenvoudige, korte rapporten (incl. BTW) 64,65  
1901 gecompliceerde, tijdrovende rapporten  109,00  
                                                                                      
+ bezoek aan huis       16,30  
+ bezoek in inrichting       8,20  
+ tarief toeslag buiten reguliere werktijd 16,30  
                   
  gebruik oefenruimte (zelfstandig trainen)  5,70 [3]

 

Alle tarieven zijn inclusief administratiekosten.

[1] Deze praktijktarieven worden in rekening gebracht, indien wij de behandeling niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar; dat vindt plaats indien u niet aanvullende verzekerd bent, of indien u geen recht meer heeft op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering (overschrijding max. aantal behandelingen of max. budget).

[2] Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur vóór aanvang van de behandeling) zijn we genoodzaakt dit tarief bij u in rekening te brengen (deze rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar); dit geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverzekeraars.

[3] Betaling vooraf.

Indien wij dat nodig achten, behouden wij het recht om contant met U af te willen rekenen.

 

FYSIO TEAM VOORBURG | info@fysioteamvoorburg.nl | 070-386 61 18 | 070-387 05 77