FYSIO TEAM VOORBURG, samen voor de beste zorg!

 

Tarieven 2018

 

Wij hebben ook in 2018 een overeenkomst met alle verzekeringsmaatschappijen: Zilveren Kruis, VGZ, CZ, Delta Lloyd, Ohra, Menzis, FBTO, Zorg & Zekerheid, De Friesland, DSW, Stad Rotterdam, etc.

Indien u aanvullend verzekerd bent wordt er vergoed conform uw polisvoorwaarden. 

Wanneer wij niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven: 

  Tarieven 2018 [1]             
NOTA CODE PRESTATIE           TARIEF  
1000 zitting fysiotherapie       34,50  
1600 zitting bekkenfysiotherapie     50,25  
1200 zitting manuele therapie     50,25 
1750 zitting psychosomatische fysiotherapie 50,25  
1850 screening          18,20  
1864 screening + intake en onderzoek    52,70  
1870 intake en onderzoek na verwijzing   52,70  
                   
1700 lange zitting         54,40  
1400 éénmalig fysiotherapeutisch onderzoek 60,70  
1920 telefonische zitting       17,25  
1960 niet nagekomen afspraak       26,00 [2]
                   
1900 eenvoudige, korte rapporten (incl. BTW) 62,40  
1901 gecompliceerde, tijdrovende rapporten  105,20  
                                                                                      
+ bezoek aan huis       15,70  
+ bezoek in inrichting       7,90  
+ tarief toeslag buiten reguliere werktijd 15,70  
                   
  gebruik oefenruimte (zelfstandig trainen)  5,50 [3]

 

Alle tarieven zijn inclusief administratiekosten.

[1] Deze praktijktarieven worden in rekening gebracht, indien wij de behandeling niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar; dat vindt plaats indien u niet aanvullende verzekerd bent, of indien u geen recht meer heeft op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering (overschrijding max. aantal behandelingen of max. budget).

[2] Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur vóór aanvang van de behandeling) zijn we genoodzaakt dit tarief bij u in rekening te brengen (deze rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar); dit geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverzekeraars.

[3] Betaling vooraf.

Indien wij dat nodig achten, behouden wij het recht om contant met U af te willen rekenen.

 

FYSIO TEAM VOORBURG | info@fysioteamvoorburg.nl | 070-386 61 18 | 070-387 05 77