FYSIO TEAM VOORBURG, samen voor de beste zorg!

 

Tarief en contractering 2022, belangrijke informatie!

 

Helaas hebben wij voor het komende jaar moeten besluiten met een aantal verzekeraars géén overeenkomst af te sluiten. Het betreft de volgende verzekeraars: ASR/Ditzo/de Amersfoortse en Eno.

 

Met deze verzekeraars hebben wij de afgelopen jaren steeds een contract gehad, zodat de behandeling van patiënten rechtstreeks aan de verzekeraar kon worden gedeclareerd. Op basis van het contractaanbod 2022 hebben wij helaas moeten besluiten komend jaar het contractaanbod te weigeren.

Dit heeft enerzijds te maken met de toenemende eisen die verzekeraars aan ons stellen, maar voor deze verzekeraars in het bijzonder, omdat zij de tarieven fysiotherapie in 2022 hebben verlaagd (sommige tarieven 7,8%) ten opzichte van 2021.

Dit is voor ons onacceptabel.

 

Indien u in 2022 verzekerd bent bij bovenstaande verzekeraars en door een van onze teamleden wordt behandeld, dan zult u (aan het eind van de maand) een factuur ontvangen, die u zelf aan ons zult moeten betalen; bij deze factuur wordt het praktijktarief 2022 gehanteerd.

Vervolgens kunt u deze factuur indienen bij uw verzekeraar en krijgt u (een deel) van deze kosten vergoed; de vergoeding hangt af van de verzekeraar en de dekking van uw aanvullende polis.

 

Wij hebben met alle andere verzekeraars in 2022 een overeenkomst gesloten, behalve ASR/Ditzo/de Amersfoortse en Eno!

U kunt tot eind december 2021 besluiten om uw huidige zorgverzekering op te zeggen en over te stappen naar een andere zorgverzekeraar waar wij wel een contract mee hebben afgesloten.

In dat geval worden de behandelingen in 2022 weer rechtstreeks bij de (nieuwe) verzekeraar gedeclareerd en is er dus geen eigen bijdrage noodzakelijk.

 

Wij realiseren dat ons besluit om met bepaalde verzekeraars geen contract af te sluiten voor u een lastige situatie op kan leveren.

Daarom willen wij u tijdig op de hoogte brengen van deze nieuwe situatie, zodat u kunt overwegen wat u met uw verzekering gaat doen in 2022.  

  

 

Tarieven 2022

 

Indien u aanvullend verzekerd bent wordt er vergoed conform uw polisvoorwaarden. 

Wanneer wij niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven: 

 

 

 

Tarieven 2021 [1] 

 

 

 

 

 

 

NOTA CODE

PRESTATIE

 

 

 

 

 

TARIEF

 

1000

zitting fysiotherapie

 

 

 

38,90

 

1200

ziiting manuele therapie

 

 

56,65

 

1500

zitting oedeem fysiotherapie

 

 

56,65

 

1600

zitting (kinder)bekkenfysiotherapie

 

 

56,65

 

1750

zitting psychosomatische fysiotherapie

56,65

 

1850

screening 

 

 

 

 

20,55

 

1864

screening + intake en onderzoek 

 

59,45

 

1870

intake en onderzoek na verwijzing

 

59,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700

lange zitting

 

 

 

 

61,35

 

1400

éénmalig fysiotherapeutisch onderzoek

68,45

 

1920

telefonische zitting

 

 

 

19,45

 

1960

niet nagekomen afspraak  

 

 

29,90

[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900

eenvoudige, korte rapporten (incl. BTW)

70,35

 

1901

gecompliceerde, tijdrovende rapporten 

118,65

 

 

                                                                                  

 

+

bezoek aan huis

 

 

 

17,70

 

+

bezoek in inrichting

 

 

 

8,90

 

+

tarief toeslag buiten reguliere werktijd

17,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gebruik oefenruimte (zelfstandig trainen) 

6,20

[3]

 

Alle tarieven zijn inclusief administratiekosten.

[1] Deze praktijktarieven worden in rekening gebracht, indien wij de behandeling niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar; dat vindt plaats indien u niet aanvullende verzekerd bent, of indien u geen recht meer heeft op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering (overschrijding max. aantal behandelingen of max. budget).

[2] Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur vóór aanvang van de behandeling) zijn we genoodzaakt dit tarief bij u in rekening te brengen (deze rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar); dit geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverzekeraars.

[3] Betaling vooraf.

Indien wij dat nodig achten, behouden wij het recht om contant met U af te willen rekenen.

 ,

FYSIO TEAM VOORBURG | info@fysioteamvoorburg.nl | 070-386 61 18 | 070-387 05 77