FYSIO TEAM VOORBURG, samen voor de beste zorg!

Stagiaires

 
 
Op dit moment zijn er geen stagiares werkzaam. In verband met Corona kunnen wij de studenten onvoldoende begeleiden en is de aanwezigheid van meerdere personen in de behandelkamer een groter risico voor ieder.


In onze praktijk worden regelmatig stagiaires begeleid tijdens hun stageperiode. 
 
Dit kunnen stagiaires fysiotherapie zijn (Hogeschool Leiden) of stagiaires bekkenfysiotherapie (SOMT Amersfoort). Door de aanwezigheid van meerdere specialismen binnen onze praktijk, kunnen deze stagiaires ook bij andere collega’s binnen het team een kijkje nemen. 

Stagiaires mogen, onder supervisie van een geregistreerd fysiotherapeut, onderdelen van het diagnostisch en/of therapeutisch proces uitvoeren, om zo hun praktijkkennis en ervaring verder te ontwikkelen. 

Indien er een stagiaire in de praktijk aanwezig is, wordt dit zoveel mogelijk van tevoren aangekondigd en vooraf met u besproken. Indien u niet instemt met de aanwezigheid van een stagiaire tijdens uw onderzoek of behandeling kunt u dit natuurlijk altijd aan ons kenbaar maken.
  

FYSIO TEAM VOORBURG | info@fysioteamvoorburg.nl | 070-386 61 18 | 070-387 05 77