FYSIO TEAM VOORBURG, samen voor de beste zorg!

KLACHTENREGLEMENT

De medewerkers van Fysio Team Voorburg doen hun werk zo goed mogelijk.
Desondanks zou er  iets niet goed kunnen gaan, of het kan zijn dat u ontevreden bent over de behandeling.
Wij hopen dat u dit aan ons meldt, bij uw behandeld fysiotherapeut of bij de directie, zodat wij actie kunnen ondernemen.

"Wij horen het graag van u"

Komen we er niet uit, of bent u ontevreden over de afhandeling, dan kunt een officiële klacht indienen.
Hiervoor zijn wij aangesloten bij de door de overheid goedgekeurde klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in overeenkomst met Zorgbelang Nederland. Deze klachtenregeling voorziet er in dat u kosteloos gebruik kunt maken van een onafhankelijke functionaris.

Op de website www.defysiotherapeut.com kunt u lezen hoe u van deze regeling gebruik kunt maken.

FYSIO TEAM VOORBURG | info@fysioteamvoorburg.nl | 070-386 61 18 | 070-387 05 77