FYSIO TEAM VOORBURG, samen voor de beste zorg!

Identificatieplicht in de zorg; een zorgpas alleen is niet genoeg!

 

In de zorg geldt de identificatieplicht voor iedereen. Ook voor kinderen onder de 14 jaar en zelfs voor baby’s.

In de zorg moet iedereen kunnen laten zien wie hij of zij is. Als ouders met hun kind naar het ziekenhuis, de tandarts of andere zorgverlener gaan, heeft het kind dus een identiteitsbewijs nodig. Veel ouders schaffen pas een identiteitsbewijs voor hun kind aan als ze op vakantie naar het buitenland gaan.

 

De juiste patiënt?

De identificatieplicht is er om gegevens goed te registreren en om te voorkomen dat anderen misbruik maken van gegevens. Zorgverleners willen zeker weten dat zij de juiste patiënt voor zich hebben. Ze zullen dan ook regelmatig naar je naam en geboortedatum vragen.


Waar kun je je mee legitimeren? 

Bij elk bezoek kunnen zorgverleners vragen naar je legitimatiebewijs. Dit kan zijn een: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Een verlopen legitimatiebewijs kun je niet meer gebruiken om je te identificeren. Is je kind bijgeschreven op jouw paspoort, dan is dat ook een geldig legitimatiebewijs. Ook dan is het belangrijk dat je paspoort nog geldig is.

 

De overheid vereist vanaf 2009 dat een aantal gegevens van u moeten worden vastgelegd als u hulpverlening krijgt in Nederland. Zo is bijvoorbeeld voor ons het vaststellen van uw identiteit en het registreren van uw burgerservicenummer (BSN of sofinummer) verplicht.

Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om bij uw eerste afspraak een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen?
 

  

FYSIO TEAM VOORBURG | info@fysioteamvoorburg.nl | 070-386 61 18 | 070-387 05 77