FYSIO TEAM VOORBURG, samen voor de beste zorg!

16/09/2020 Corona uitbraak in de regio

In verband met de recente Corona uitbraak in het nabij gelegen verzorgingshuis De Mantel hebben wij de maatregelen om de veiligheid van u en die van onze teamleden te waarborgen aangepast.

Wij verplichten daarom ALLE patiënten de praktijk te betreden MET mondkapje; dit geldt voor personen vanaf 13 jaar.

In de behandelkamer wordt in overleg tussen patiënt en therapeut besloten of het mondkapje tijdens de behandeling kan worden afgedaan. 

 
Terug van vakantie?
De toename van het reizen en de daarbij behorende risico's heeft tot gevolg dat wij u zullen vragen of u recent in een oranje of rood gebied bent geweest. Mocht u hierop bevestigend antwoorden dan geldt het volgende:
 

 

Indien u in een oranje of rood gebied bent verbleven of tijdens uw doorreis bent uitgestapt kan er tot tien dagen na thuiskomst alleen fysiotherapie op afstand/digitaal plaatsvinden, er kan géén consult plaatsvinden in de praktijk of thuissituatie en alleen bij onherstelbare schade kan een spoedconsult aan huis plaatsvinden met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 

Hervatten fysiotherapie

 
Op basis van het meest recente advies van de overheid en onze beroepsvereniging zijn de regels voor het fysiotherapeutisch handelen aangepast.
De komende periode zal de fysiotherapeutische zorg "behoedzaam en stapsgewijs" worden opgeschaald. Daarbij zullen we zo veilig mogelijk te werk gaan door de geldende hygiënemaatregelen in acht te nemen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. 
 
Al onder behandeling voor de Coronacrisis?
Het behandeltraject van patienten die voor de Corona uitbraak reeds onder behandeling waren zijn inmiddels voor een groot deel hervat in de praktijk.  Indien uw behandeling nog niet is gestart maar graag wilt voorzetten verzoeken wij u een mail te sturen naar uw behandelaar via hun persoonlijke mailadrers of ons algemene mailadres:  info@fysioteamvoorburg.nl 
U kunt ons ook telefonisch bereiken door een boodschap op het antwoordapparaat in te spreken; wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. Middels triage bepalen wij of een fysieke afspraak mag en kan worden uitgevoerd.
 

 

EHealth

De afgelopen maanden hebben we gebruik gemaakt van ehealth om u toch zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. De behandeling of intake middels beeldverbinding zullen we blijven uitvoeren in combinatie met zorg in de praktijk. Klik op deze link voor de handleiding videoconsult.
 
 
 
 
 
We kunnen weer afspraken in de praktijk met u maken indien u:
- Tijdens uw bezoek aan de praktijk een mondmasker draagt vanaf het moment dat u de praktijk binnen komt
- een eigen grote handdoek/ badlaken  meeneemt, uitsluitend dan kunt u worden behandeld!

- geen specifieke of aspecifieke Corona verschijnselen heeft, zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts boven 38 ⁰C

- geen huisgenoten/gezinsleden heeft die ziek zijn

- maximaal 5 minuten voor de afgesproken tijd binnenkomt en na afloop van de behandeling direct naar huis gaat

- 1,5 meter afstand houdt in de wachtkamer en gangen (of buiten wacht)

- uw handen reinigt in de wachtkamer, voor en na elk bezoek

- alleen noodzakelijke materialen meeneemt naar de praktijk (tassen, hulpmiddelen etc.)

- zo min mogelijk contact maakt met deuren, klinken, etc.

- de praktijktoilet niet gebruikt, tenzij het echt niet anders kan

 

 

Voor patiënten die tot één van onderstaande risicogroepen behoren geldt dat in overleg met de behandelend therapeut een afspraak kan worden gemaakt, waarbij zorgvuldig aandacht wordt gegeven aan alle beschermende maatregelen.

Bovenstaande geldt voor patienten; 
- van 70 jaar en ouder

- met aandoeningen van de luchtwegen en longen

- met hartaandoeningen

- met diabetes mellitus

- met ernstige nieraandoeningen

- met verminderde weerstand (door auto-immuunziekte, na orgaantransplantatie, bloedaandoening, bij chemotherapie of bestraling, bij HIV infectie)

 

En natuurlijk blijven de inmiddels bekende gedragsregels gelden:

- geen handen geven

- hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

- gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg

 

Onze teamleden maken (indien geïndiceerd) gebruik van beschermingsmiddelen. Door een aangepaste praktijkbezetting en roosteraanpassing zorgen wij ervoor dat de 1,5 meter afstand in de praktijk kan worden gehandhaafd. Na elke behandeling wordt de behandelruimte gereinigd. Wij nemen alle voorgeschreven voorzorgs- en hygiënische maatregelen in acht en kunnen de patiëntenzorg op deze manier weer verantwoord hervatten. 

FYSIO TEAM VOORBURG | info@fysioteamvoorburg.nl | 070-386 61 18 | 070-387 05 77