FYSIO TEAM VOORBURG, samen voor de beste zorg!

 

Bekkenfysiotherapie (alleen locaties Henry Hagalaan en Scheepswerf)

 

 

Bekkenfysiotherapie is sinds december 2003 een erkende specialisatie binnen de algemene fysiotherapie (net als de manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie).

Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten zijn fysiotherapeuten met een erkende, geaccrediteerde opleiding op het gebied van het voorkomen en behandelen van functiestoornissen en klachten binnen het gehele gebied van buik, bekken en lage rug bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen.

Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan leiden tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd. Steeds zal de aandacht gericht moeten worden op de interactie tussen de deelgebieden (bekkenbodemproblematiek, bekkenpijnklachten, en begeleiding van de pre- en postpartum periode).

De registratie bekkenfysiotherapie kan alleen behaald worden na het volgen van een 3-jarige post-HBO-opleiding (Master) aan de SOMT in Amersfoort.

Andere benamingen (zoals bekkentherapeut, bekkenbodemtherapeut, fysiotherapeut met specialisatie bekkenbodemproblematiek e.d.) worden gehanteerd door fysiotherapeuten die een aanvullende cursus in dit aandachtgebied hebben gevolgd. Dit zijn dus geen geregistreerde bekkenfysiotherapeuten.

Voor verdere informatie kunt u ook kijken op www.fysionet.nl
 
Fysio Team Voorburg is deelnemer van het bekkenfysionetwerk:
 

 

FYSIO TEAM VOORBURG | info@fysioteamvoorburg.nl | 070-386 61 18 | 070-387 05 77