FYSIO TEAM VOORBURG, samen voor de beste zorg!

Basis/ aanvullend

 

Voor het jaar 2021 hebben we met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten echter voor 2022 hebben wij géén overeenkomst met:  

 

 

LET OP: De vergoeding voor fysiotherapie in de aanvullende polis is bij veel zorgverzekeraars voor 2022 gewijzigd!


Is een basisverzekering voldoende? 

Fysiotherapie wordt slechts beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Het is dan ook het overwegen waard om een aanvullende verzekering voor fysiotherapie af te sluiten. Ook als u geen risico loopt op een blessure of een chronische aandoening heeft, kan er altijd iets onverwacht gebeuren waardoor u fysiotherapie nodig heeft. Bijvoorbeeld revalidatie na een ongeval of operatie. Of een behandeling bij overbelasting/ RSI klacht. 

 

Aanvullend verzekeren loont. Vergelijken ook! 

Voor een aanvullende verzekering geldt nooit eigen risico. Maar verschillen in aanvullende verzekeringen zijn soms groot. Het loont dus om aanvullende verzekeringen te vergelijken. Waar let u op bij het afsluiten van uw (aanvullende) zorgverzekering? Deze tips kunnen u daarbij helpen: 

Let op de verschillende polissen 

Er zijn verschillende polissen. Welke past bij u? 

  • Bij de Naturaverzekering bepaalt de zorgverzekeraar naar welke fysiotherapeut u moet gaan. Dit zijn alleen fysiotherapeuten met wie de verzekeraar een contract heeft gesloten. 

  • Bij de Restitutieverzekering heeft u keuzevrijheid en kiest u zelf uw fysiotherapeut. Welke fysiotherapeut u kiest, heeft geen invloed op de vergoeding die u krijgt. U krijgt altijd een vergoeding conform uw polisvoorwaarden. Die keuzevrijheid geldt bij een restitutieverzekering ook voor andere zorgverleners die u eventueel nodig hebt. Bij een restitutiepolis bepaalt u welke kwaliteit van zorg u belangrijk vindt. 

Kunt u uw eigen fysiotherapeut kiezen? 

Controleer of u zelf uw fysiotherapeut kunt kiezen. Bij een Naturaverzekering bepaalt de zorgverzekeraar naar welke fysiotherapeut u mag. Dit zijn alleen fysiotherapeuten waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft afgesloten. 

Geldt uw keuzevrijheid voor alle aandoeningen? 

Bij een naturapolis komt het voor dat zorgverzekeraars de behandeling van bepaalde aandoeningen slechts bij een beperkt aantal van de door hen gecontracteerde fysiotherapeuten vergoeden. Uw keuzevrijheid kan daardoor fors beperkt worden. 

Mag u zoveel behandelingen krijgen als u wilt? 

Sommige polissen beloven veel behandelingen te vergoeden, maar eisen dat er vanaf een bepaald aantal behandelingen een machtiging moet worden aangevraagd. Die machtiging van de zorgverzekeraar heeft u dan nodig om voor verdere vergoeding in aanmerking te komen. Helaas worden deze machtigingen bijna nooit verleend, en krijgt u niet meer behandelingen vergoed. Controleer dus of het aantal behandelingen dat vergoed wordt, overeenkomt met wat u nodig hebt. Overleg dat tijdig met uw fysiotherapeut, zodat u eventueel nog een andere verzekering kunt afsluiten.

Hoe weet u wat precies wordt vergoed? 

Om precies te weten wat een polis vergoedt, moet u kijken naar de polisvoorwaarden, het vergoedingenoverzicht en de algemene verzekeringsvoorwaarden van een polis. Kijk ook goed of het soort fysiotherapie dat u nodig hebt, ook echt vergoed wordt.

Check of er een verklaring wordt gevraagd 

Sommige verzekeraars vragen voor sommige polissen een gezondheidsverklaring of medische verklaring en mogen u op basis daarvan afwijzen. Controleer dit voordat u een polis afsluit. 

Wilt u van zorgverzekeraar wisselen? Zeg uw zorgverzekering op tijd op 

U kunt eenmaal per jaar van zorgverzekeraar veranderen. U zegt dan uw bestaande verzekering op vóór 1 januari. Doet u niets, dan loopt uw bestaande verzekering gewoon door. 

En sluit op tijd uw nieuwe polis af 

Zorg ervoor dat u vóór 1 februari een nieuwe basisverzekering hebt afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van het betreffende jaar. Daarmee voorkomt u een boete. Stapt u voor uw aanvullende verzekering over naar een andere verzekeraar, dan moet u wellicht een verklaring (medische verklaring of gezondheidsverklaring) invullen. Houd er rekening mee dat een verzekeraar u (op basis van die verklaring) mag weigeren. Vraag daarom de nieuwe aanvullende verzekering ruim vóór 1 januari aan.  

 

 

FYSIO TEAM VOORBURG | info@fysioteamvoorburg.nl | 070-386 61 18 | 070-387 05 77