FYSIO TEAM VOORBURG, samen voor de beste zorg!

 

ALGEMENE INFORMATIE

 

1. Verzekeringen

Verzekerden zijn niet langer automatisch verzekerd voor fysiotherapie sinds 1 januari 2004. Door het aangaan van een aanvullende verzekering kan de patiënt kiezen voor gehele of gedeeltelijke dekking van de behandeling fysiotherapie, deze regelingen kunnen per verzekeraar sterk verschillen. Soms zijn vergoedingen gelimiteerd per indicatie of per kalenderjaar.

Per 1 januari 2006 kan de patiënt zonder verwijzing naar de fysiotherapeut (DTF). Er zal dan een screening plaats vinden waarbij word bepaald of de klacht in aanmerking komt voor fysiotherapeutische behandeling. Een verwijzing is dan niet meer noodzakelijk.

De meeste verzekeraars eisen echter bij een chronische aandoening alsnog een schriftelijk verzoek (verwijsbrief) van de huisarts of specialist alvorens over te gaan tot uitkering.

Fysiotherapeuten en verzekeraars dienen tegenwoordig met elkaar te onderhandelen over contractering van zorg. Voor u als patiënt betekent dit het volgende;

Uw fysiotherapeut heeft een contract met uw zorgverzekeraar:

- contractueel vastgestelde tarieven, de nota wordt rechtstreeks bij de verzekering gedeclareerd.

Uw totale vergoeding hangt echter wel af van uw eigen polisvoorwaarden.

 

Uw fysiotherapeut heeft géén contract met de zorgverzekeraar:

- behandeling tegen het door uw therapeut bepaalde tarief, u ontvangt de rekening welke door u zelf wordt voldaan. Vervolgens kunt u de rekening indienen bij de verzekeraar voor (gedeeltelijke) restitutie. Uw totale vergoeding verschilt per maatschappij en staat vermeld in uw polisvoorwaarden.

 

U bent en blijft als patiënt zelf verantwoordelijk voor de afhandeling met de verzekeraar, dit betekent dat indien de verzekeraar om wat voor reden dan ook niet wenst te vergoeden u te allen tijde zelf voor de kosten van de genoten behandelingen aansprakelijk bent.

Indien u een rekening ontvangt geldt dat u zelf eerst de rekening aan ons voldoet en vervolgens bij uw verzekering declareert. (restitutiesysteem)

Identificatieplicht
 
2. Persoonsgegevens
 
De overheid vereist vanaf 2009 dat een aantal gegevens van u moeten worden vastgelegd als u zorg ontvangt in Nederland. Zo is voor het bezoek aan de fysiotherapeut het vaststellen van uw identiteit en het registreren van uw burgerservicenummer (BSN of sofinummer) verplicht.
 
Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om bij uw eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen?

  

 3. Tarieven

De tarieven voor niet gecontracteerde zorg per 1 januari 2022*:  

Verrichting

         

Tarief

Behandeling in praktijk

Behandeling buiten praktijk

Screening

Intake & onderzoek na screening

Intake & onderzoek na verwijzing

Eenmalig onderzoek   

Lange zitting

Telefonisch consult 

 

€ 38,90

€ 56,60

€ 20,55

€ 59,45

€ 59,45

€ 68,45

€ 61,35

€ 19,45

  *Voor patiënten van gecontracteerde zorg gelden de tarieven welke overeengekomen met betreffende maatschappijen.

 

 4.Betalingsvoorwaarden

Op alle betalingen zijn de algemene betalingsvoorwaarden van de VVF van toepassing “Arr. Rb. Utrecht onder nummer 321/92 d.d. november 1992”,en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

 

 5. Betalingsvormen

Wij zullen trachten, voor zover de situatie toestaat, de rekening aan het einde van einde van iedere maand aan u te doen toekomen. Wij verzoeken u vriendelijk de betaling zover mogelijk per bank of giro te voldoen.

 

6. Niet nagekomen afspraken

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, wordt u dringend verzocht ons, tenminste 24 uur van tevoren, hiervan op de hoogte te stellen. Indien dit niet gebeurt en er in de vrijgekomen tijd geen andere patiënten geholpen kunnen worden, zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen (zie voorwaarden KNGF), dit ongeacht de reden van verzuim. Dit is noodzakelijk om op economisch verantwoorde wijze praktijk te kunnen uitoefenen en goede betaalbare zorg te kunnen blijven bieden.

 

7. Privacyreglement

In deze praktijk worden de gegevens van de patiënt zorgvuldig behandeld en beschermd. Het zogenoemde privacyreglement wordt gehanteerd ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zie 

 

8. Vragen?

Indien u vragen heeft over deze algemene informatie of anderzijds, stelt u deze dan gerust aan uw fysiotherapeut.   

FYSIO TEAM VOORBURG | info@fysioteamvoorburg.nl | 070-386 61 18 | 070-387 05 77